Hvad er Samlet Betaling?
Samlet Betaling er forskellige typer arbejdsgiverbidrag, som administreres af ATP og består af følgende bidrag:

  • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)  
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 
  • Barsel.dk 
  • Finanseringsbidrag (FIB) 
  • Arbejdsmarkedets Fond  for Udstationerede (AFU) 

Arbejdsgiverbidragene udregnes automatisk på baggrund af det kvartalsvise ATP-bidrag pr. medarbejder. Virksomhedederne modtager altså opkrævning for bidragene fra ATP via Samlet Betaling.

Hvad kan jeg forvente at skulle indbetale pr. medarbejder? 

Pento indbetaler ikke til Samlet Betalinger, så det er vigtigt at være opmærksom på, at der kommer en opkrævning på dette hvert kvartal 👀

Vil du vide mere?

Er du stadigvæk ikke helt sikker, så skriv til os, ved at bruge den blå besked-knap nederst i højre hjørne. Vi er altid klar til at hjælpe 😊 

Fandt du dit svar?