Hvert år udtages ca. 19.000 virksomheder til at indberette lønstatistik til Danmarks statistik. Lønstatistikken består af: 

  • En årlig lønstatistik, der har til formål at oplyse om lønmodtagernes løn, baseret på branche, arbejdsfunktion, køn m.m. 
  • En kvartalsvis lønstatistik, der har til formål at oplyse om udviklingen i lønstatistik mellem to forskellige årsstatistikker. 

Hvordan ved jeg, om min virksomhed skal indberette til Danmarks statistik?

Danmarks statistik udvælger, hvilke virksomheder der skal indberette lønstatistik, og giver virksomhederne besked herom. En tommerfingerregel er dog, at virksomheder med mere end 9 fuldtidsmedarbejdere, som oftest udtages til indberetningen. 

Virksomheder, der udtages til den kvartalsvise indberetning, udgøres af en stikprøve på ca. 4.500 virksomheder. Om din virksomhed indgår i stikprøven eller ej, afhænger af virksomhedens størrelse og branche. Virksomheder med mere end 100 fuldtidsansatte, indgår dog altid i denne stikprøve. 

Mere generel information om indberetning til Danmarks Statisik, kan findes her

Indberetningsfrister

Nedenstående kan du finde indberetningsfrister til Danmarks statistik. Pento sørger for at indberette til tiden, såfremt der er angivet den nødvendige information, til at kunne foretage indberetningen. Pento indberetter derfor udelukkende den information, der er oplyst på medarbejderne i Pento. Vi sørger for at sende dig en reminder inden hver deadline, så du kan opdatere, tilføje og fjerne information på dine medarbejdere. 


Opsætning af Danmarks Statistik i Pento

Hvis din virksomhed er udtaget til at indberette til Danmarks Statistik, er det dit ansvar at sikre, at dette bliver gjort. Det kan gøres manuelt via online-blanketter på virk.dk, eller du kan få Pento til at gøre det for dig. 

Det kræver dog, at du har slået indberetningen til, og udfyldt nødvendig information på dine medarbejdere

Slå automatisk indberetning til

For at Pento kan indberette for din virksomhed, skal du angive dette i dine virksomhedsindstillinger i Pento. Du kan her angive, om din virksomhed skal indberette til Danmarks Statistik hvert kvartal eller årligt

Udfyld information på dine medarbejdere

Når du har slået indberetning til Danmarks Statisik til, bliver der tilføjet en ny indstilling til dine medarbejdere der hedder Statistik

Pento henter automatisk det meste af den information der skal indberettes på dine medarbejdere, såsom Person- og lønoplysninger, men der er enkelte informationer, vi skal bede dig udfylde under medarbejderindstillingen kaldet Statistik. Vi skal bede dig udfylde: 

Gældende fra, beskriver hvornår den enkelte statisik gælder fra, hvilket vil sige, hvornår de informationer du angiver på den enkelte medarbejder trådte i kraft. 

Betingelser, beskriver om medarbejderen er ansat i en tidsbestemt ansættelse for en forudbestemt periode, eller en ikke-tidsbestemt ansættelse.

Vilkår, beskriver om medarbejderen er ansat som funktionær dækket af funktionærloven, er ansat under funktionærlignende forhold men ikke dækket af funktionærloven, eller er ansat under en anden type ansættelse. 

Arbejdsfunktion, beskriver og bestemmer medarbejderens arbejdsfunktion, bestemt af den DISCO-08 kode der bedst beskriver stillingsbetegnelsen. Du kan søge på arbejdskoder her

Jobstatus, beskriver om medarbejderen betegnes som Elev eller Lærling, Leder eller Mellemleder (fx supervisor eller driftsleder), Medarbejder med specielt ansvar (fx teamleder eller souschef) eller Øvrig type medarbejder (udgør oftest størstedelen af de ansatte i de fleste virksomheder / organisationer).

Aflønningsform, beskriver om medarbejderen aflønnes som timelønnet, fastlønnet eller anden lønning, og om aflønningsformen inkluderer fx provision eller overtidsbetaling. 

Hvis du har ændringer til den nuværende statistik, fx ændring i Vilkår, skal du angive, hvornår denne ændring har fundet sted, ved at ændre i datoen for Vilkår

Hver gang du tilføjer en ny statistik, vil dine gamle statistikker blive gemt som historikker du altid kan finde frem igen. Du kan også vælge at slette en statistik, såfremt det bliver nødvendigt. 

Fandt du dit svar?