Få det hurtige overblik her: Overgangsperiode til ny ferielov

Overgangsperioden til den nye ferielov er trådt i kraft, og der er i den forbindelse nogle nye funktioner i Pento vi gerne vil fremhæve.  

Kort fortalt, så betyder overgangsperioden til den nye ferielov, at alt ferie der opspares fra 1. September 2019 - 31. August 2020 ikke vil kunne afholdes, men derimod vil blive indberettet og indbetalt til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler.

Og hvad gør Pento så ved det?

Vi har fokuseret på at udvikle gode overblik til både administrator og medarbejdere, så alle kan følge med i hvor meget ferie der “indefryses”. 

📊 Overblik for administrator

Vi har tilføjet et nyt administratoroverblik for den nye ferielov. Overblikket kan findes under rapporter

Overblikket giver dig mulighed for løbende i overgangsperioden at følge med i hvor mange feriedage og feriepenge der er indefrosset, for hhv. medarbejdere med betalt ferie og medarbejdere med opsparing af feriepenge. Samtidig fortæller overblikket dig også hvilke medarbejdere, der er fratrådte i overgangsperioden, og dermed allerede afregnet for. 

Der afregnes løbende for medarbejdere med opsparing af feriepenge, samt fratrådte funktionærer med betalt ferie, som normalt. Medarbejdere med betalt ferie, som fortsat er ansatte i virksomheden efter overgangsperioden, sørger Pento for automatisk at indberette for, efter overgangsperioden er slut. 

💁‍♀️ Overblik for medarbejder

Vi har tilføjet et nyt medarbejderoverblik for den nye ferielov. Overblikket kan findes under medarbejderens ferieindstillinger og på medarbejderens personlige medarbejderside

Lige så vigtigt det er for administratoren at følge med i hvor meget ferie der indefryses, lige så vigtigt er det for medarbejderen at have en forståelse og et overblik. Vi har derfor både for administrator, og medarbejdere med adgang til deres personlige medarbejderside, lavet et simpelt overblik, der viser hvor meget ferie der er indefrosset i overgangsperioden. Det samme overblik vil fremgå af lønsedlen, for de medarbejdere der ikke har adgang til en personlig medarbejderside. 

👋 Fratrædelse af funktionær

Vi har tilpasset vores fratrædelsesfunktion, så den tager højde for ferie tilgode ved fratrædelse, som er opsparet hhv. før overgangsperioden og i overgangsperioden. Alt ferie afregnes samtidig, men vi sørger for at indberette tilgodehavende ferie opsparet i overgangsperioden i nye felter i eIndkomst, som herefter sørger for at sende den tilgodehavende ferie videre til Fonden for Lønmodtagernes feriemidler. I fratrædelsen af en medarbejder med betalt ferie vil der derfor nu være 2 nye overblik for hhv. januar 2019 - august 2019 og september 2019 - august 2020.

💸 Afregning af ferie i den gamle ferielov

Mange medarbejdere har stadigvæk ferie tilbage som er optjent og skal afholdes efter den gamle ferielov. Som administrator vil man stadigvæk kunne følge med i udviklingen i disse feriepengeforpligtelser efter den gamle ferielov, hvor man vil kunne følge med i udfasningen af den gamle ferielov og tilhørende feriepengeforpligtelser. Der vil altså i dette overblik kun blive afholdt ferie og ikke længere opsparet ferie. 

💰 Ferietillæg højere end 1%

Modtager medarbejdere et ferietillæg højere end 1%, vil alt over 1% stadigvæk blive opsparet til udbetaling til medarbejderen. Gives der f.eks. et ferietillæg på 2%, sørger Pento for, at der stadigvæk opspares 1% ferietillæg til medarbejderne. 

Denne opsparing vil stadigvæk kunne følges med i via overblikket for den gamle ferielov, og vil kunne udbetales som normalt. Medarbejderen vil yderligere også kunne se opsparing på sin lønseddel, hvor vi har tilføjet et specielt felt til dette. 

📄 Lønsedlen

Vi har omstruktureret lønsedlen en smule, da der de næste 12 måneder vil være ikke mindre end 3 forskellige ferieoverblik i spil. Der vil fremover være ét overblik for hvad der er opsparet i opsparingsåret januar 2019 - august 2019, ét overblik for hvad der er til rådighed, afholdt og tilbage af betalte feriedage i indeværende ferieår, og ét overblik over hvad der opspares i overgangsperioden fra september 2019 - august 2019. 

Det vil altid være muligt at tilgå vores overblik for overgangsperiode, hvor der også kan findes en FAQ med svar på spørgsmål til overgangsperioden. 😊

Fandt du dit svar?