Hvad er ATP? 

Når du som arbejdsgiver udbetaler løn til dine medarbejdere, og når du som medarbejder modtager løn fra din arbejdsgiver, er begge parter forpligtet til at indbetale til ATP. ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og indbetales til af både arbejdesgiver og lønmodtager, som et supplement til folkepensionen. 

Hvem betaler til ATP? 

Følgende krav skal være opfyldte, før en medarbejder kan modtage ATP, og dermed før du som arbejdsgiver skal indbetale din andel af ATP til medarbejderen:

  • Medarbejderen skal være lønmodtager - altså modtage løn 😊 
  • Skal være fyldt 16 år
  • Skal arbejde mindst 9 timer ugentligt, mindst 18 timer i 14-dags perioder eller mindst 39 timer pr. måned (Se tabel nedenfor).
  • Og skal være ansat af en dansk arbejdsgiver, eller arbejde i Danmark. 

Hvad er satserne for ATP?

Satserne for ATP afhænger af, hvor meget medarbejderen har arbejdet i den gældende lønperiode. Medarbejderen bidrager selv med 1/3 af den totale indbetaling til ATP, og arbejdsgiver bidrager med de resterende 2/3. 

Et eksempel kan være:

  • Medarbejderen er månedslønnet, og har arbejdet 89 timer i perioden
  • Du finder dermed satsen for under 117 timer, men mindst 78 timer arbejde
  • Medarbejder bidrager med DKK 63,10 til ATP
  • Arbejdsgiver bidrager med DKK 126,27 til ATP
  • Total for medarbejderen bidrages der med DKK 189,35 til ATP

Pento beregner automatisk de rigtige satser for dig, så du er sikker på at der bliver indbetalt det rigtige til dine medarbejderes ATP - både medarbejderens andel og din andel som arbejdsgiver 😊 

Vi indberetter beløbet til eIndkomst i forbindelse med lønkørslen, og sørger for at indbetalingen sker hvert kvartal, samtidig med indbetaling af feriepenge.

Vil du vide mere?
Er du stadigvæk ikke helt sikker, så skriv til os, ved at bruge den blå besked-knap nederst i højre hjørne. Vi er altid klar til at hjælpe 😊 

Fandt du dit svar?